Gå till innehåll
Häverödals SK
Häverödals SK

Skjutbanan

Skjutbanan anlades på dagens plats strax innan milleniumskiftet efter att tidigare ha samsats med fotbollens grusplan. Förbättringar och utbyggnadtioner har skett i flera omgångar och idag håller den klassen för att husera nationella tävlingar av hög klass.

På skjutbanan är endast 22lr och luftvapen tillåtna och vill du som icke medlem komma hit och träna så går det bra att hyra en bana för detta, läs mer här >>


Säkerhet på skjutvallen

Eftersom vi har vapen som våra idrottsredskap måste alltid säkerheten komma i första rummet. Det finns ingen ursäkt att bryta mot gällande säkerhetsbestämmelser.
Om man utgår från att alltid förvissa sig om att man genomfört de kontroller som krävs så klarar man sig i de flesta situationer.

För att få vara en aktiv del av skötseln (hjälpa till) på vallen krävs att du har genomgått förbundets obligatoriska utbildning: Skidskyttekortet.

SÄKERHETSREGLER

 • Utgå från att hantera vapnet som att det alltid är laddat.
 • Bär vapnet med pipan uppåt.
 • Kontrollera att vapnet är ok innan träning.
 • Det är förbjudet att rikta vapen laddat eller oladdat mot personer eller mot annat föremål än det avsedda målet.
 • Rör inte andras vapen utan tillåtelse. Kontrollera patronur. Sätt aldrig ifrån dig ett laddat vapen.
 • Den som upptäcker att någon bryter mot säkerhetsbestämmelserna eller som uppfattar annan fara ska omedelbart ingripa.
 • Sikte och avfyrningsövningar får endast ske på skjutvallen.
 • Du ska alltid rätta dig efter skjutbanechefens anvisningar.
 • Avfyrningsvikten måste vara 0,5kg.
 • Säkerhetskontrollen ska alltid göras innan du lämnar skjutvallen.
 • Vapen får aldrig lämnas utan tillsyn

Gyllene regel:

Den som upptäcker att någon bryter mot säkerhetsbestämmelserna eller som uppfattar annan fara ska omedelbart ingripa!


Skjutbana regler
En bild

Publicerad: 2022-11-02

Senast uppdaterad: 2022-12-26

Författare: Pär-Eric Karlsson

Senast ändrad av: Pär-Eric Karlsson

Sponsorer